O nás   Služby   Fotogaléria   Kontakt

Copyright © 2023 dsdignitas.com. Všetky práva vyhradené.

Vitajte na našej stránke

domov dôchodcov ŠahySme nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju prácu úplne profesionálne a kvalitne.

Naša organizácia sa stará o ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Snažíme sa aby ste
u nás našli príjemné prostredie a cítili sa pohodlne.

Veľmi si vážime našich klientov a je pre nás vyznamenaním keď si nás vyberiete.
Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným
z našich klientov.

Kontakt

Dignitas, n.o.
Hontianska cesta 1296/101
936 01 Šahy

0905 843 364
036 756 56 55

dsdignitas@gmail.com

Dignitas Centrum sociálnych sluzieb ˇ