O nás   Služby   Fotogaléria   Kontakt

Copyright © 2023 dsdignitas.com. Všetky práva vyhradené.

Služby

V našom domove sociálnych služieb Dignitas n.o. poskytujeme služby pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby.
Okrem 24-hodinovej odbornej starostlivosti, poskytujeme aj sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie, upratovanie, záujmovú činnosť a pracovnú terapiu. Naši zamestnanci sú vysoko erudovaní a profesionáli.

Sociálne služby poskytované v našom zariadení:
• špecializované zariadenie
• zariadenie pre seniórov

Veríme, že po osobnej návšteve nášho zariadenia budete s ponukou našich služieb spokojní.

Bližšie informácie získate v Kontakte.

Cenník a dokumenty

Cenník - zariadenie pre seniorov I

Cenník - zariadenie pre seniorov II

Cenník - špecializované zariadenie

Podmienky poskytovania sociálnych služieb

Domáci poriadok

Výpis z organizačného, pracovného a mzdového poriadku

Pravidlá pre priebeh návštevy

Krízový plán - na riešenie krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v Dignitas n.o.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za rok 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Darovacie zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
- objednávky a kúpna zmluva
-
hodnotiaca správa k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
-
plagát k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
- plagát k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
- dodatok č. 1 - k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Dignitas Centrum sociálnych sluzieb ˇ