Dignitas Centrum sociálnych služieb O nás   Služby   Fotogaléria   Kontakt

Copyright © 2021 dsdignitas.com. Všetky práva vyhradené.

Služby

V našom domove sociálnych služieb Dignitas n.o. poskytujeme služby pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby.
Okrem 24-hodinovej odbornej starostlivosti, poskytujeme aj sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie, upratovanie, záujmovú činnosť a pracovnú terapiu. Naši zamestnanci sú vysoko erudovaní a profesionáli.

Sociálne služby poskytované v našom zariadení:
• špecializované zariadenie
• zariadenie pre seniórov

Veríme, že po osobnej návšteve nášho zariadenia budete s ponukou našich služieb spokojní.

Bližšie informácie získate v Kontakte.

Cenník a dokumenty

Cenník - zariadenie pre seniorov - Školská, Šahy

Cenník - zariadenie pre seniorov - Hontianska cesta, Šahy

Cenník - špecializované zariadenie

Cenník - terénna opatrovateľská služba

Podmienky poskytovania sociálnych služieb

Domáci poriadok

Výpis z organizačného, pracovného a mzdového poriadku

Pravidlá pre priebeh návštevy

Krízový plán - na riešenie krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v Dignitas n.o.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za rok 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Darovacie zmluvy

Kúpna zmluva